• Onze methodes
  onderzoeken,opzoeken,interviewen, schaduwen
  fotograferen en verzamelen van bewijsstukken
 • Uw onderzoek
  wordt in alle discretie uitgevoerd
  door een vergunde privé-détective
 • Rechtsgeldig
  Duidelijke contracten en afspraken.
  Officiele rapporten en bewijsstukken.

Onze troeven

Onze werkmethodes

Wat kunnen we voor u doen?

De wetgever voorziet 4 activiteiten die door een privé-detective mogen uitgevoerd worden:
1° - Het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen.
2° - Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen.
3° - Het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten.
4° - Het opsporen van bedrijfsspionage.

Een uitgebreide, maar niet limitatieve lijst van de opdrachten die we voor u kunnen uitvoeren vindt u onder "Diensten"

Verder...

Heeft u na het lezen van onze werkmethodes en het soort opdrachten dat detectivekantoor "The Eye of Horus" voor u kan uitvoeren nog vragen?
Aarzel dan niet om de FAQ gedeelte te bekijken of uit één van onze artikels de antwoorden op uw vragen terug te vinden.
De tarieven van onze diensten zijn op onze website ook terug te vinden.
Wenst u verder meer inlichtingen, neem dan gerust contact met ons op.

Een privé-detective nodig? Neem dan met ons contact op voor een vrijblijvend gesprek.